Zaloguj się | Zarejestruj się
 

O firmie

Firma powstała w 1987 roku. Początkowo zajmowała się tylko sprzedażą i serwisem maszyn dla przemysłu spożywczego na terenie Polski. Wraz z rozwojem rynku i naszej firmy rozpoczęliśmy własną produkcję. Paleta urządzeń, które produkujemy ciągle się poszerza tak samo jak i rynki zbytu. Na chwilę obecną nasze maszyny pracują w ponad 20 krajach świata.

Ciągłe poszukiwanie nowych wyzwań i możliwości rozwoju doprowadziły do rozszerzenia oferty na inne branże takie jak rybołówstwo, budownictwo, lakiernictwo itd.


NASZYM CELEM JEST KONSTRUOWANIE MASZYN DOSKONALE DOPASOWANYCH DO POTRZEB NASZYCH KLIENTÓW.

Nasza produkcja

Komory wędzarnicze

Komory rozmrażalnicze

Konstrukcje stalowe

Rybołówstwo

Linie technologiczne

Wypełnij formularz

Komory wędzarnicze

Komory wędzalnicze produkowane przez nasza firmę umożliwiają przeprowadzenie wszystkich procesów termicznych wędlin, mięsa, drobiu, ryb oraz serów, zwłaszcza takich jak: suszenie, pieczenie, gotowanie, wędzenie ciepłe, wędzenie zimne oraz parzenie.

Komory przystosowane są do pracy w cyklu automatycznym, zapewniając wysoką jakość i dużą powtarzalność obróbki, przy minimalnym zaangażowaniu obsługi.

Mogą pomieścić od 1 do 2,3,4,6,8 10 lub 12 (parametry komór) standardowych wózków wędzarniczych o wymiarach 1000x1000x2000 mm. Komory wędzarnicze mogą pracować ogrzewane energią elektryczną, parą wodną, olejem opałowym lub gazem.

Każde urządzenie do wędzenia składa się z następujących zasadniczych zespołów:

 • komory,
 • dymogeneratora,
 • zespołu przygotowania sprężonego powietrza,
 • szafy sterowniczej.

Komora wykonana jest w całości ze stali nierdzewnej. Konstrukcja nośna jest skręcana ze specjalnie wykonanych kształtowników, które łączą przednią i tylną ścianę. Płyty ścian bocznych i sufitowych o grubości 50 mm, izolowane są wełną mineralną. W przedniej ścianie zamontowane są drzwi wyposażone w uszczelkę silikonową.

Na komorze zamontowany jest zespół wentylatora obiegowego, wyposażony w kanał doprowadzający świeże powietrze oraz układ nagrzewania, chłodzenia i nawilżania powietrza. Kanał doprowadzający świeże powietrze posiada pneumatyczną klapę zamykającą dopływ powietrza. Powietrze zasysane przez wentylator główny przepływa przez chłodnicę powietrza, a następnie przez zestaw nagrzewania powietrza.

Wewnątrz komory zamontowane są dwa kanały nawiewowe, skonstruowane w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć wypływ kondensu, oraz jeden kanał wyciągowy. Kanały nawiewowe wyposażone są w rury spustowe kondensu. Na komorze zamontowana jest pneumatycznie otwierana klapa, na której umieszczony jest wentylator wyciągowy, przyłączony do przewodu kominowego.

Wykorzystany w procesie technologicznym dym wędzarniczy można oczyścić poprzez filtr dymu, który charakteryzuje się prostą, lekką budową, łatwą obsługa oraz niskimi kosztami eksploatacji, a przede wszystkim zapewnia redukcję emisji dymu w granicach 80%. Może być wykonywany w różnym typoszeregu wielkości.

Dymogenerator zbudowany jest z korpusu wykonanego ze stali nierdzewnej, w którym są zamontowane: tuleja paleniska z grzałką zapłonową, ruszt, obrotowy podajnik zrębek, popielnik, zbiornik kondensu, instalacja wodna i sprężonego powietrza. Ruszt posiada grzebień obrotowy, który w czasie pracy czyści powierzchnię rusztu. Wylot dymu wyposażony jest w układ zraszający i oczyszczający dym.

Zespół przygotowania sprężonego powietrza ma za zadanie oczyścić powietrze doprowadzane do siłowników pneumatycznych sterujących klapami. Zespół składa się z filtra powietrza, smarownicy powietrza, reduktora oraz zespołu zaworów elektromagentycznych.

Szafa sterownicza wykonana jest z blachy nierdzewnej w wykonaniu szczelnym o stopniu ochrony IP-54 i wyposażona jest w pełną automatykę sterowniczą.

W drzwiach zamontowany jest sterownik mikroprocesorowy MIC 2500 (wizualizacja procesów technologicznych) oraz sygnalizacja układów funkcyjnych. Szafa sterownicza może być montowana na ścianie lub na specjalnym stojaku.

Parametry komór:

Typ komory dla ogrzewania:
 • elektrycznego,
 • gazowego, olejowego,
 • parowego
Wymiary (mm)
L / B / H
Załadunek (kg) Moc (kW)
KWG-800 1030 1250 2035 100 18,0
KWG-1
KWZ-1
KWGZ-1
KWP-1
1290 1450 2565 200 ÷ 250 25,0
7,0
25,0
51,0
KWG-2
KWZ-2
KWGZ-2
3290"
3590
1700 2360 400 ÷ 500 49,0
13,0
49,0
KWG-3
KWZ-3
KWGZ-3
4490"
4790
1700 2360 600 ÷ 750 73,0
19,0
73,0
KWG-4
KWZ-4
KWGZ-4
5690"
5990
1700 2360 800 ÷ 1000 97,0
25,0
97,0

" - tylko dla wykonania E

Oznaczenie typu komory:
KW -- ... -- ... ------------------------ ... -- ... -------------------------- ... -- ...

Przeznaczenie: Rodzaj ogrzewania: Typ szafy sterowniczej:
do gorącego wędzenia: G
do zimnego wędzenia: Z
do zimnego i gorącego: GZ
do pieczenia: P
Elektryczne: E
Gazowe: G
Olejowe: O
Parowe: P
Mieszane: EP
S1 - z MIC 2500
S2 - bez sterownika
Pojemność: Typ dymogeneratora: Wykonanie:
1,2,3,4,6,8,10,12 wózków Na zrąbki: D1
Na odpady drzewne: D2
Lewe: L
Prawe: P
Układ równolegly wózków:
LP, LL, PP

Przykładowy typ oznaczenia: KWZ-4-E-D1-S1-LP

Przykładowe wyniki pomiarów redukcji emisji przeprowadzonych
w komorze wędzarniczej typu KWGZ-3-G-D1-S1

Pomiar z wyłączonym filtrem wodnym Pomiar z włączonym filtrem wodnym
Miejsce pomiaru emitor pionowy zadaszony
Ciśnienie atmosferyczne hPa 992,0 992,0
Temperatura otoczenia K 291 291
Przekrój pomiarowy m2 0,040 0,040
Parametry gazu w przewodzie:
 • Temperatura
 • Zawartość wilgoci
K
g/Nm2
297
19,7
297
28,2
Sklad chemiczny suchych spalin:
 • CO2
 • CO
 • O2
 • N2
%
%
%
%
0,4
0,0
20,1
79,5
0,6
0,0
19,7
79,7
Gęstość w warunkach normalnych kg/Nm3 1,261 1,257
Gęstość w warunkach pomiarowych kg/m3 1,135 1,131
Ciśnienie statyczne średnie Pa 1,1 1,4
Ciśnienie dynamiczne średnie Pa 0,9 0,8
Prędkość średnia m/s 1,26 1,19
Natężenie przepływu:
 • w war. pomiarowych
 • w war.normalnych

m3/h
Nm3/h

235,82
212,29

222,82
200,46
Stężenie tlenku węgla mg/Nm3 272,5 575,0
Emisja tlenku wegla g/h 57,2 115,70
Stężenie formaldehydu mg/Nm3 11,5 3,5
Emisja formaldehydu g/h 2,47 0,65
Stężenie aldehydu octowego mg/Nm3 37,0 13,0
Emisja aldehydu octowego g/h 7,80 2,60
Stężenie kwasu octowego mg/Nm3 14,0 4,0
Emisja kwasu octowego g/h 2,99 0,78
Stężenie fenolu mg/Nm3 2,29 0,47
Emisja fenolu g/h 0,48 0,09
Stężenie krezoli (suma) mg/Nm3 2,32 0,64
Emisja krezoli (suma) g/h 0,49 0,13
Stężenie furfuralu mg/Nm3 3,98 0,87
Emisja furfuralu g/h 0,84 0,16
Stężenie acetonu mg/Nm3 34,68 3,07
Emisja acetonu g/h 7,35 0,61
Stężenie ksylenów (suma) mg/Nm3 1,11 1,13
Emisja ksylenów (suma) g/h 0,23 0,22
Stężenie octanu butylu mg/Nm3 3,74 3,76
Emisja octanu butylu g/h 0,79 0,75
Stężenie metyloetyloketonu mg/Nm3 9,11 1,17
Emisja metyloetyloketonu g/h 1,93 0,23
Stężenie toluenu mg/Nm3 2,16 2,17
Emisja toluenu g/h 0,45 0,42
Masa zatrzymanego pyłu g 0,024 0,006
Stężenie zapylenia mg/Nm3 0,016 0,004
Emisja pylów g/h 0,003 0,001
Stężenie dwutlenku azotu mg/Nm3 8,06 34,71
Emisja dwutlenku azotu g/h 0,001 0,004

Wyznaczona skuteczność redukcji emisji przez badany filtr wodny:

FORMALDEHYD 74%
ALDEHYD OCTOWY 67%
KWAS OCTOWY 74%
FENOL 81%
KREZOLE (SUMA) 74%
FURFURAL 80%
ACETON 92%
OCTAN BUTYLU 5%
METYLOETYLOKETON 88%
TOLUEN 6%
KSYLENY (suma) 6%
PYŁY 67%

Wizualizacja procesów technologicznych

Sterownik mikroprocesorowy z panelem dotykowym firmy MIKSTER steruje i kontroluje przebieg pracy procesu technologicznego w komorze: steruje pracą klap, zapłonu dymogeneratora, wybiera stopnie pracy wentylatora. Posiada możliwość zaprogramowania 99 programów pracy, w każdym po 20 kroków. Można w nim zaprogramować: temperaturę w produkcie, temperaturę w komorze, przyrost temperatury w czasie, wilgotność względną, czas pracy, czas zakończenia procesu, numer programu, numer kroku. Poszczególne parametry mogą być korygowane bez zmiany programu głównego i bez przerywania pracy.

Wizualizacyjny program służy do uchwycenia wszystkich wielkości pomiarowych sterownika i zapisania ich w pamięci komputera, a następnie wykorzystania do wizualizacji pomiarów, bieżącego podglądu wielkości mierzonych, graficznej analizy rejestracji, a także do wydrukowania.

Program ten jest oferowany na dyskietkach. Dla korzystania z programu należy posiadać:

 1. Personalny komputer (IBM-kompatybilny, minimum Pentium 60).
 2. ADITEC VISUNET.
 3. Microsoft Windows 3.1 lub wyższy.
 4. Sterownik Aditec, np. MIC 2500, MRA 860, przygotowany do wizualizacji.
 5. Łącze komputera i sterownika oraz przetwornik RS 232 na RS 485.
 6. Kabel.